Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000008781

Ii-000000008781