Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φιλμ

Φιλμ
Περιοδική έκδοση των οπτικοακουστικών τεχνών
Διευθυντής: Θανάσης Ρεντζής
Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Δημήτρης Κωτσής - Ν.Ε. Παναγιωτόπουλος - Ελένη Βουρλούμη - Τασούλα Καραϊσκάκη - Τάκης Καρέλλης
Εκδόσεις: Καστανιώτη