Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000006526

Ii-000000006526