Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κινηματογραφικά Τετράδια

Κινηματογραφικά Τετράδια
Σύνταξη: Λίνα Δουβαντζή, Έλλη Ευθυμίου, Σωτήρης Ζήκος, Πάνος Μανασσής
Μόνιμος ανταποκριτής στο Παρίσι: Γιώργος Μπιζιούρας
Συνεργάτες: Μπάμπης Ακτσόγλου, Ελένη Ανδρικοπούλου, Σωτήρης Γερακούδης, Λάμπρος Λώλος, Γιώργος Μπιζιούρας, Χρήστος Παπαρίδης, Γιώργος Σηφιανός, Κώστας Τομανάς, Θανάσης Χονδρός
Συνδρομές, αλληλογραφία, παραγγελίες: Χριστίνα Νικολαΐδου