Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Αντι - Κινηματογράφος

Αντι - Κινηματογράφος
Εκδότης - Ιδιοκτήτης: Φραγκούλης Γιάννης
Διευθυντής: Χατζηπαρασκευαΐδης Απόστολος 
Συντακτική Επιτροπή: Ανδριόπουλος Γιώργος, Ιωσηφίδης Συμεών, Φουρτούνης Βασίλης. Φραγκούλης Γιάννης, Χατζηπαρα-σκευαΐδης Αποστολής.
Σύμβουλος Έκδοσης: Νίκος Λαγκαδινός
Νομ.Σύμβουλος: Καρκανιάς Γιάννης  Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Φωτοσύνθεση: Μαρκόπουλος Αντώνης
 Εκτύπωση:"Διον. Πρίφπης και Υιοί Ο.Ε.