Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000004599

Ii-000000004599
σ i ν ε μ α
β' περίοδος,Χειμώνας 1981   
έκδοτης: Μάκης Μωραίτης 0
Αλκαμένους 20,ΑΘΗΝΑ,τηλ.8816955
διεύθυνση: Δημήτρης Κολιοδημος
Μάκης Μωραΐτης
έκτύπωσπ: Μ.Τσιαδής, Οίκονομίδου 10 Περιστέρι,τπλ.5732001 τιμή τεύχους 100 δρχ.