Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κινηματογραφικά Τετράδια

Κινηματογραφικά Τετράδια
Έκδοση: Μπάμπης Ακτσόγλου, Σωτήρης Γερακούδης
Διεύθυνση, επιμέλεια: Ανδρέας Τύρος,  Μπάμπης Ακτσόγλου
Σύνταξη: Πάνος Μανασσής, Σωτήρης Ζήκος, Δημήτρης Κολιοδήμος
Συνεργάτες: Παύλος Ακτσόγλου, Εμμανουήλ Ζάχος, Δημοσθένης Κούρτοβικ, Αχιλλέας Ψαλτόπουλος, Τάκης Καραγιάννης, Γιώργος Μπράμος, Τάκης Ντεβερίκος, Ιουλία Ραλλίδη, Ανδρέας Ταρνανάς, Μάρκος Χολέβας, Μίτση Φωτιά
Φωτοσύνθεση: Grapholand Ο.Ε.
Φιλμς: Εκδοτική ομάδα
Εκτύπωση: Γιώργος Κάτος
Εμβάσματα, αλληλογραφία, παραγγελίες τευχών: Χριστίνα Νικολαΐδου