Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κινηματογραφικά Τετράδια

Κινηματογραφικά Τετράδια
Έκδοση: Σωτήρης Γερακούδης
Σύνταξη: Μπάμπης Ακτσόγλου, Σωτήρης Ζήκος, Δημήτρης Κολιοδήμος, Πάνος Μανασσής, Ανδρέας Ταρνανάς, Ανδρέας Τύρος
Συνεργάτες: Εμμανουήλ Ζάχος, Δημοσθένης Κούρτοβικ, Γιώργος Μπιζιούρας, Γιώργος Σηφιανός, Στέργιος Τσιούμας, Γιάννης Χατζής
Επιμέλεια έκδοσης: Παύλος Ακτσόγλου, Σωτήρης Γερακούδης, Σωτήρης Ζήκος, Πάνος Μανασσής
Φιλμς: Χριστίνα Νικολαΐδου
Εκτύπωση: Γιώργος Καρατζάς
Εμβάσματα, αλληλογραφία, παραγγελίες τευχών: Χριστίνα Νικολαΐδου