Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κινηματογραφικά Τετράδια

Κινηματογραφικά Τετράδια
Εκδότης: Χριστίνα Νικολαΐδου
Σύνταξη: Μπάμπης Ακτσόγλου, Σωτήρης Ζήκος, Δημήτρης Κολιοδήμος, Πάνος Μανασσής, Ανδρέας Ταρνανάς, Ανδρέας Τύρος
Συνεργάτες: Παύλος Ακτσόγλου, Σωτήρης Γερακούδης, Λευτέρης Κυπραίος, Έλλη Ευθυμίου, Γιώργος Μπιζιούρας, Γιώργος Σηφιανός
Συνεργάτες τεύχους: Π.Κ. Δημητρίου, Καίτη Θηραίου, Χρυσάνθη Παπαλά, Edouard Leduc
Φιλμς: Χριστίνα Νικολαΐδου, Μαίρη Βαφειάδου
Συνδρομές, αλληλογραφία, παραγγελίες τευχών: Χριστίνα Νικολαΐδου