Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κινηματογραφικά Τετράδια

Κινηματογραφικά Τετράδια
Εκδότης: Σωτήρης Γερακούδης, Εκδοτική Ομάδα / Θεσσαλονίκη
Σύνταξη: Μπάμπης Ακτσόγλου, Σωτήρης Ζήκος, Δημήτρης Κολιοδήμος, Πάνος Μανασσής, Ανδρέας Ταρνανάς
Συνεργάτες: Παύλος Ακτσόγλου, Σωτήρης Γερακούδης,  Έλλη Ευθυμίου, Γιώργος Μπιζιούρας, Γιώργος Σηφιανός, Αχιλλέας Ψαλτόπουλος
Συνεργάτες τεύχους: Ανδρομέδα, Νίκος Ζερβός, Χρυσάνθη Παπαλά, Παναγιώτης Τσιαμούρας
Συνδρομές, αλληλογραφία, παραγγελίες τευχών: Χριστίνα Νικολαΐδου