Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κινηματογραφικά Τετράδια

Κινηματογραφικά Τετράδια
Εκδότης: Σωτήρης Γερακούδης, Εκδοτική Ομάδα Θεσσαλονίκη
Σύνταξη: Μπάμπης Ακτσόγλου, Σωτήρης Ζήκος, Δημήτρης Κολιοδήμος, Πάνος Μανασσής, Γιώργος Μπιζιούρας
Συνεργάτες: Παύλος Ακτσόγλου, Σωτήρης Γερακούδης, Γιάννης Έξαρχος, Κλεονίκη Καρακίτσου, Αιμιλία Μπάνου, Χρυσάνθη Παπαλά, Βαγγέλης Σεϊτανίδης, Γιώργος Σηφιανός, Ανδρέας Ταρνανάς
Συνδρομές, αλληλογραφία, παραγγελίες: Χριστίνα Νικολαΐδου