Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κινηματογραφικά Τετράδια

Κινηματογραφικά Τετράδια
Εκδότης: Σωτήρης Γερακούδης, Εκδοτική Ομάδα Θεσσαλονίκη
Σύνταξη: Μπάμπης Ακτσόγλου, Έλλη Ευθυμίου, Σωτήρης Ζήκος, Δημήτρης Κολιοδήμος, Πάνος Μανασσής
Συνεργάτες: Παύλος Ακτσόγλου, Σωτήρης Γερακούδης, Γιάννης Έξαρχος, Κλεονίκη Καρακίτσου, Γιώργος Μπιζιούρας, Χρυσάνθη Π απαλά, Δημήτρης Πλάντζος, Βαγγέλης Σεϊτανίδης, Γιώργος Σηφιανός, Ανδρέας Ταρνανάς, Θανάσης Χονδρός
Συνδρομές, αλληλογραφία, παραγγελίες: Χριστίνα Νικολαΐδου