Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κινηματογραφικά Τετράδια

Κινηματογραφικά Τετράδια
Σύνταξη: Μπάμπης Ακτσόγλου,  Έλλη Ευθυμίου, Σωτήρης Ζήκος, Πάνος Μανασσής
Συνεργάτες: Σωτήρης Γερακούδης, Λίνα Δουβατζή, Γιάννης Ζουμπουλάκης, Λάμπρος Λώλος, Πέτρος Μανασσής, Αγγελική Νικολαΐδου, Γιώργος Σηφιανός, Σοφία Σπάια, Κώστας Τομανάς, Παναγιώτης Τσιαμούρας
Συνδρομές, αλληλογραφία, παραγγελίες: Χριστίνα Νικολαΐδου