Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Κινηματογράφος & Επικοινωνία

Κινηματογράφος & Επικοινωνία
Ιδιοκτήτης: Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών (ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ.)
Διευθυντής: Γιάννης Φραγκούλης
Επικοινωνία: Συμεών Ιωσηφίδης
Θέατρο: Ανδρέας Μαυράκης
Λογοτεχνία: Αργυρώ Μαντόγλου
Κινηματογράφος: Κωνσταντίνος Μπλάθρας
Διαφημίσεις - δημόσιες σχέσεις: Γιάννης Φραγκούλης
Εκτύπωση: Δημήτρης Γκαντηράγας