Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Σύγχρονος Κινηματογράφος

Σύγχρονος Κινηματογράφος
Εκδότης, υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο: Βαγγέλης Τρικεριώτης
Διευθυντής σύνταξης: Βασίλης Ραφαηλίδης Διευθυντής: Διαμάντης Λεβεντάκος Καλλιτεχνική επιμέλεια:Έφη Χατζή Υπεύθυνος τυπογραφείου: Λουκάς Γιοβάνης Συντακτική επιτροπή: Θόδωρος Αγγελόπουλος. Άκης Καλομοιράκης, Γιώργος Κόρρος, Διαμάντης Λεβεντάκος, Γιάννης Μπακογιαννόπουλος. Βασίλης Ραφαηλίδης, Κώστας Σφήκας
Συνεργάτες: Νικ. Αλευράς, ΑλΙντα Δημητρίου, Ευγ. Κάμφωνα, Των. Λυκουρέσης, Χρ Παληγιαννόπουλος, Τελ. Σαμαντάς  
Γράμματα, έμβάσματα: Βαγγέλης Τρικεριώτης