Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Σύγχρονος Κινηματογράφος

Σύγχρονος Κινηματογράφος
Εκδότης υπεύθυνος σύμφωνα με το Νόμο: Βαγγέλης Τρικεριώτης
Διευθυντής: Διαμαντής Λεβεντάκος
Διευθυντής Σύνταξης: Βασίλης Ραφαηλίδης
Καλλιτεχνική επιμέλεια:Άκης Καλομοιράκης
Τυπογραφική επιμέλεια: Γιώργος Κόρρας
Υπεύθυνος τυπογραφείου:Λουκάς Γιοβάνης
Φωτογραφική αναπαραγωγή: Γιαννατσής και Σία
Συντακτική επιτροπή:Θόδωρος Αγγελόπουλος, Κλεάνθης Καλδίρης, Άκης Καλομοιράκης, Γιώργος Κόρρας, Κάμφωνα Ευγενία, Διαμαντής Λεβεντάκος, Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, Χρήστος Παληγιαννόπουλος, Βασίλης Ραφαηλίδης, Κώστας Σφήκας, Τέλης Σαμαντάς
Συνεργάσθηκαν:Ιάκωβος Καμπανέλλης, Ρίτσα Ντάκου, Τ. Παραδέλλης