Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Σύγχρονος Κινηματογράφος "75

Σύγχρονος Κινηματογράφος "75
Εκδότης: Κλ. Μιτσοτάκη
Σύνταξη: Μ. Δημόπουλος, Μπ. Κολώνιας, Τζ. Κονίδου, Μ. Κούκιος, Φ. Λαμπρινός, Φρ. Λιάππα, Τ. Λυκουρέσης, Κλ. Μιτσοτάκη, Μ. Νικολακοπούλου, Τ. Παπαγιαννίδης. Σελιδοποίηση, εξώφυλλο: Ξανθίππη Μπανιά. Υπεύθυνος τυπογραφείου: Ά. Καρκαγιάννης