Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000000992

Ii-000000000992
Έκδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
This catalogue was published by the Thessaloniki International Film Festival and the Greek Rim Centre
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/Thessaloniki International Rim Festival Πρόεδρος/President: Γιώργος Χωραφάς/Georges Corraface
Διευθύντρια, Ανππρόεδρος/Director, Vice President Δέσποινα Μουζάκη/Despina Mouzaki Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου/Members of the Board: Δήμητρα Αργυρού/Dimitra Argyrou, Νίκος Μακραντωνάκης/Nikos Makrandonakis, Γιάννης Χρυσόφης/Yannis Chrysafis, Βασίλης Γάκης/Vassilis Gakis (αναπληρωματικό μέλος/surrogate member)
Ελληνικά Κέντρο Κινηματογράφου/Greek Film Centre Πρόεδρος/President Γιώργος Παπαλιός/Giorgos Papalios Αντιπρόεδρος/Vice President Δημήτρης Σοφΐονόπουλος/Demetri Sofianopoulos
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου/Members of the Board: Τάκης Γιαννόπουλος/Takis Yannopoulos, Αχιλλέας Κυριακίδης/'Achilleas Kyriakidis Βασίλης Λεονπάδης/Vassilis Leontiadis.
Παύλος Φιλίππου/Pavlos Fiiippou, Λεύτερης Χαρωνίτης/Lefteris Charonitis Hellas Film: Εύη Λάζαρη/Evi Lazari
Ελληνικά Πράγραμμο 2007/Greek Program 2007
Συντονισμός/Coordination: Ελενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou, Γιώργος Νούνεσης/Yorgos Nounessis, Ελένη Ανδρουτσοπούλου/Eleni Androutsopoulou Συντονισμός αφΐερωμάιων/Tributes Coordination: Ελένη Ανδρουτσοπούλου/Eleni Androutsopoulou, Γιώργος Νούνεσης/Yorgos Nounessis, Χαρά Παπαδημητρίου/Hara Papadimitnou, Έλενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou Συνεργάπς αφιερώματος στον Νίκο ΝικολεΰδτνΝϋακ Nikolaidis Retrospective Liaison: Michele Valley Επιλογή αφιερώματος Φιλμ Νουάρ/Fitm Noir Selection: Αλέξης Δερμεντζόγλου/Alexis Oermentzoglou Πορουοιοσεις ταινιών/Film Presentations: Έλενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou, Αύρα Γεωργίου/Avra Georgwu, Αλέξης Δερμεντζόγλου/Alexis Dermentzoglou. Τάσος Γουδέλής/Tassos Goudets Επηιέλειο έκδοσης OVD -Ελληνικές Ταινίες 2007-/DVD ‘Greek Films 2007* Editors: Ελενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou, Γιώργος Νούνεσης/Yorgos Nounessis, Ελένη Ανδρουτσοπούλου/Eleni Androutsopoulou Επεξεργασία οπτικού υλικού/Visual Material Processing: Γιώργος Νούνεσης/Yorgos Nounessis Προγραμματισμός προβολων/Screemng Program: Μπάμπης Κολώνιας/Babis Kokxvas
Κστάλογος/Catalogue
Επιμέλεια έκδοσης/Editor-in-Chief: Ελένη Ράμμου/Eleni Rammou Συντονισμός έκδοσης/Publication Coordinator Μάνθη Μπύτσιου/Manthi Botsiou Συντονισμός εκδόσεων Φεστιβάλ' Festival Publications Coordinator Αθηνά Καρτάλου/Athena Kaitalou Σύνταξη κειμένων/Texts Ελενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou. Ελένη Ανδρουτσοπούλου/Eleni Androutsopoulou Σύνταξη κειμένων αφιερώματος Φιλμ Νουόρ/Fifm Νού TributeTexts: Πόνος Κοκκαλένιος/Panos Kokkalenos Σύνταξη ειοσγωγκιΐΜ κειμένων/introduction Texts Έλενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou, Δήμηρα Νικολαπούλαυ/Dimitra Nikotopoiiou
Μετοφράοεις/Translations: Μαιρη Κπροέφ/Mary Kitroeff, Έλλη Πετριδη/Ely Petndes Γλωσσική ετπμέλειο-Διορθώσεις/ΕΛης Μαιρη Κπροέφ/Mary Kitroeff
Σχεδίαση εξώφυλλου/Cover design ATTP Σχεδιασμός-Καλλιτεχνική επιμέλεια Ανδρέας ΡεμούπηςAndreas Remountis Παραγωγή εντύπου/Production Z-AX1S
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Thessaloniki International FVm Festival
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 9.11473 Αθήναν Alexandras Ave 11473 Athens, Greece T +30 210 870 6000 F +30 210 644 8163 Πλατεία Αρκπστέλους 10. 54623 Θεσσαλονίκη 0 Anstoteious Square. 54623 Thessatonta. Greece
T +30 2310 378 400, F +30 2310 285 759 www fiknfesoval gr nfo@Mmfesavai gr
Greek Film Ceutre/ΕλΑηιηκο Κέντρο Κινημστογροφοβ
Πανετηστημου 10 Αθήνα 10671/10 Panepeamou Ave, 10671 Athens Greece T +30 210 3678500 F. +30 210 3648245 www gfc gr ito@0c gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ HELLENIC MINISTRY Of CULTURE

 
 • Τίτλος
  Ii-000000000992
 • Τύπος
  Κατάλογος
 • Θέμα
  Κινηματογράφος
 • Περιγραφή
  Έκδοση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου
  This catalogue was published by the Thessaloniki International Film Festival and the Greek Rim Centre
  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/Thessaloniki International Rim Festival Πρόεδρος/President: Γιώργος Χωραφάς/Georges Corraface
  Διευθύντρια, Ανππρόεδρος/Director, Vice President Δέσποινα Μουζάκη/Despina Mouzaki Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου/Members of the Board: Δήμητρα Αργυρού/Dimitra Argyrou, Νίκος Μακραντωνάκης/Nikos Makrandonakis, Γιάννης Χρυσόφης/Yannis Chrysafis, Βασίλης Γάκης/Vassilis Gakis (αναπληρωματικό μέλος/surrogate member)
  Ελληνικά Κέντρο Κινηματογράφου/Greek Film Centre Πρόεδρος/President Γιώργος Παπαλιός/Giorgos Papalios Αντιπρόεδρος/Vice President Δημήτρης Σοφΐονόπουλος/Demetri Sofianopoulos
  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου/Members of the Board: Τάκης Γιαννόπουλος/Takis Yannopoulos, Αχιλλέας Κυριακίδης/'Achilleas Kyriakidis Βασίλης Λεονπάδης/Vassilis Leontiadis.
  Παύλος Φιλίππου/Pavlos Fiiippou, Λεύτερης Χαρωνίτης/Lefteris Charonitis Hellas Film: Εύη Λάζαρη/Evi Lazari
  Ελληνικά Πράγραμμο 2007/Greek Program 2007
  Συντονισμός/Coordination: Ελενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou, Γιώργος Νούνεσης/Yorgos Nounessis, Ελένη Ανδρουτσοπούλου/Eleni Androutsopoulou Συντονισμός αφΐερωμάιων/Tributes Coordination: Ελένη Ανδρουτσοπούλου/Eleni Androutsopoulou, Γιώργος Νούνεσης/Yorgos Nounessis, Χαρά Παπαδημητρίου/Hara Papadimitnou, Έλενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou Συνεργάπς αφιερώματος στον Νίκο ΝικολεΰδτνΝϋακ Nikolaidis Retrospective Liaison: Michele Valley Επιλογή αφιερώματος Φιλμ Νουάρ/Fitm Noir Selection: Αλέξης Δερμεντζόγλου/Alexis Oermentzoglou Πορουοιοσεις ταινιών/Film Presentations: Έλενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou, Αύρα Γεωργίου/Avra Georgwu, Αλέξης Δερμεντζόγλου/Alexis Dermentzoglou. Τάσος Γουδέλής/Tassos Goudets Επηιέλειο έκδοσης OVD -Ελληνικές Ταινίες 2007-/DVD ‘Greek Films 2007* Editors: Ελενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou, Γιώργος Νούνεσης/Yorgos Nounessis, Ελένη Ανδρουτσοπούλου/Eleni Androutsopoulou Επεξεργασία οπτικού υλικού/Visual Material Processing: Γιώργος Νούνεσης/Yorgos Nounessis Προγραμματισμός προβολων/Screemng Program: Μπάμπης Κολώνιας/Babis Kokxvas
  Κστάλογος/Catalogue
  Επιμέλεια έκδοσης/Editor-in-Chief: Ελένη Ράμμου/Eleni Rammou Συντονισμός έκδοσης/Publication Coordinator Μάνθη Μπύτσιου/Manthi Botsiou Συντονισμός εκδόσεων Φεστιβάλ' Festival Publications Coordinator Αθηνά Καρτάλου/Athena Kaitalou Σύνταξη κειμένων/Texts Ελενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou. Ελένη Ανδρουτσοπούλου/Eleni Androutsopoulou Σύνταξη κειμένων αφιερώματος Φιλμ Νουόρ/Fifm Νού TributeTexts: Πόνος Κοκκαλένιος/Panos Kokkalenos Σύνταξη ειοσγωγκιΐΜ κειμένων/introduction Texts Έλενα Χρηστοπούλου/Elena Christopoulou, Δήμηρα Νικολαπούλαυ/Dimitra Nikotopoiiou
  Μετοφράοεις/Translations: Μαιρη Κπροέφ/Mary Kitroeff, Έλλη Πετριδη/Ely Petndes Γλωσσική ετπμέλειο-Διορθώσεις/ΕΛης Μαιρη Κπροέφ/Mary Kitroeff
  Σχεδίαση εξώφυλλου/Cover design ATTP Σχεδιασμός-Καλλιτεχνική επιμέλεια Ανδρέας ΡεμούπηςAndreas Remountis Παραγωγή εντύπου/Production Z-AX1S
  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Thessaloniki International FVm Festival
  Λεωφόρος Αλεξάνδρας 9.11473 Αθήναν Alexandras Ave 11473 Athens, Greece T +30 210 870 6000 F +30 210 644 8163 Πλατεία Αρκπστέλους 10. 54623 Θεσσαλονίκη 0 Anstoteious Square. 54623 Thessatonta. Greece
  T +30 2310 378 400, F +30 2310 285 759 www fiknfesoval gr nfo@Mmfesavai gr
  Greek Film Ceutre/ΕλΑηιηκο Κέντρο Κινημστογροφοβ
  Πανετηστημου 10 Αθήνα 10671/10 Panepeamou Ave, 10671 Athens Greece T +30 210 3678500 F. +30 210 3648245 www gfc gr ito@0c gr
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ HELLENIC MINISTRY Of CULTURE

   
 • Δημιουργός
 • Πηγή
 • Εκδότης
 • Ημερομηνία
  2007-11
 • Συνεισφέρων
 • Δικαιώματα
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el
 • Σχέση
 • Μορφή
  131
 • Γλώσσα
  gre
 • Αναγνωριστικό
 • Κάλυψη
  Θεσσαλονίκη
 • Εναλλακτικά σχήματα
 • Ψηφιακά Αρχεία