Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φιλμ

Φιλμ
περιοδική έκδοση ανάλυσης και θεώρησης του κινηματογράφου
Ιδιοκτήτης : ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Εκδότης-Διευθυντής : ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΕΝΤΖΗΣ
Υπεύθυνοι σύμφωνα με το νόμο:
Έκδοσης - Θ.Ρεντζής
Τυπογραφέιου - Ι.Ζόμπολας
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Σ΄ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν επίσης :
Σ.Δημητρίου, Ι.Καρατζαφέρη. Μ.Καραπάνου, Γ.Παπαδημητρίου και Ν.Παναγιωτόπουλος