Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000000441

Ii-000000000441
Περιοδική έκδοση ανάλυσης & θεώρησης του κινηματογράφου
Ιδιοκτήτης : Θανάσης Καστανιώτης
Εκδότης - Διευθυντής : Θανάσης Ρεντζής
Εκδόσεις Καστανιώτης 
Σ΄αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν επίσης οι : Κ. Νάτσης, Γ. Φωτιάδης, Σ. Δημητρίου, Α. Παπαταξιάρχης, Α. Χατζηδάκης, Τ. Μαστοράκη.