Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φιλμ

Φιλμ
περιοδική έκδοση ανάλυσης & θεώρησης του κινηματογράφου
Ιδιοκτήτης: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Έκδότης/Διευθυντής: ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΕΝΤΖΗΣ
©ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Ζωοδόχου Πηγής 3  τηλ. 603.234