Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000000434

Ii-000000000434
Περιοδική έκδοση ανάλυσης & θεώρησης του κινηματογράφου
Ιδιοκτήτης: Θανάσης Καστανιώτης
Εκδότης/Διευθυντής: Θανάσης Ρεντζής
Σ' αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν επίσης:
Κ Βάκας Κ. Νάτσης, Μ. Μωραίτης, Τ. Τσακίρη καί Γ. Παπαδημητρίου.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ