Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φίλμ

Φίλμ

περιοδική έκδοση ανάλυσης & θεώρησης του κινηματογράφου
Διευθυντής: Θανάσης Ρεντζής
Επιμέλεια τεύχους: Γκαίη Αγγελή
Συνεργάτες: Ιωάννα Ζερβού, Μαργαρίτα Καραπάνου, Έφη Ρομποτή, Ρούλα Φασσέα, Κώστας Βάκκας, Άνδρέας Παγουλατος, Νίκος Ε. Παναγιωτόπουλος, Νότης Φόρσος.
ΤΕΥΧΟΣ 17 —Έκδοση ΙΟΥΛΙΟΣ 1979.
εκδόσεις Θ. Καστανιώτη , Αθήνα