Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φιλμ

Φιλμ
περιοδική έκδοση ανάλυσης & θεώρησης του κινηματογράφου
Διευθυντής: Θανάσης Ρεντζής
Συνεργάτες τεύχους:
Γ. Άναστασιάδης, Μ π. Άκτσόγλου, Έμ. Ζάχος.
Εκδόσεις Θ.Καστανιώτη