Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Ii-000000000423

Ii-000000000423
Περιοδική έκδοση ανάλυσης & θεώρησης του κινηματογράφου
Διευθυντής: Θανάσης Ρεντζής
Εκδόσεις Θ. Καστανιώτη
Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Φοίβος Ευαγγελάτος, Χρυσούλα Πλάλα, Εμμανουήλ Ζάχος Νίκος Ε. Παναγιωτόπουλος, Δάφνη Ρόκου