Βάση δεδομένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων

Φιλμ

Φιλμ
περιοδική έκδοση ανάλυσης & θεώρησης του κινηματογράφου
Διευθυντής: Θανάσης Ρεντζής
Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Τέντυ Παράδε-ζης, Τασούλα Καραϊσκάκη, Νίκος Ε. Παναγιωτό-πουλος, Ελένη Βουρλούμη, Μαρία Τσάτσου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ